Zwroty i Reklamacje

ZWROTY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Termin

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.

Instrukcja zwrotu towaru:

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Ciebie towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Proszę w tym przypadku o wysłanie na adres: artbubiska@interia.pl wiadomości e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W wiadomości napisz jaki towar chcesz zwrócić, numer zamówienia oraz swoje dane osobowe (imię i nazwisko klienta).

Nie ma potrzeby drukowania i skanowania formularzy zwrotów – wystarczy tylko mail wraz z opisem. 

Po otrzymaniu od Ciebie wiadomości z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, zweryfikuje Twój zwrot, a następnie otrzymasz w ciągu 48 h potwierdzenie z dalszymi instrukcjami w celu realizacji zwrotu produktów.

W terminie do 14 dni od dnia, w którym otrzymasz ode mnie potwierdzenie o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów, należy zwrócić towar.
Po otrzymaniu paczki i sprawdzeniu produktów, zostaną wypłacone pieniądze. Jak tylko to nastąpi, otrzymasz ode mnie wiadomość e-mail z potwierdzeniem. 

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo proszę o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. Do przesyłki proszę dołączyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy . Znacznie ułatwi to proces zwrotu produktu.

Zwracany towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy proszę przesłać (kurierem lub poprzez Pocztę Polską) na adres:

Profidom firma ogólnobudowlana Daniel Bubacz.
ul. Wyszyńskiego 15/5
62-200 Gniezno.
NIP 7842403972

Koszt dostarczenia towaru ponosi klient, a paczki wysłane za pobraniem nie będą odbierane.

Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, (z wyjątkiem kosztów dostarczenia) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconych produktów.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny zgodzą się Państwo na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania zwracanych towarów.

REKLAMACJE

W celu zgłoszenia reklamacji Prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Reklamacje jakości wykonanych usług należy zgłosić na adres artbubiska@interia.pl . W mailu zwrotnym Klient zostanie poinformowany o procedurze rozpatrzenia reklamacji, która nie powinna trwać więcej niż pięć dni roboczych.
 2. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji lub oświadczeniem o składanej reklamacji proszę przesłać (kurierem lub poprzez Pocztę Polską) na adres:

  Profidom firma ogólnobudowlana Daniel Bubacz.
  ul. Wyszyńskiego 15/5
  62-200 Gniezno.
  NIP 7842403972

 3. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo proszę o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. Koszt dostarczenia towaru ponosi klient, a paczki wysłane za pobraniem nie będą odbierane.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń prac w transporcie mogą być uwzględnione tylko w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki w obecności kuriera.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Towaru. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową.

Dla celów usprawnienia procesu reklamacji Klient powinien przekazać Towar Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacji/ oświadczeniem o składanej reklamacji. 

Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).

Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.